MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

PRO DĚTI

  • s podporou MŠMT 
  •  ranní hudební kroužek
  • knihovna pro děti
  • každé úterý odpoledne online Starší čtou mladším
  • středeční onlinový kroužek češtiny hrou  Czech Through Play
  • half-termové workshopy, kemp etc.

PRO RODIČE

  • knižní burzy (listopad, březen, květen)
  • pravidelné setkání s výborem České školy (3x za rok, kde mají rodiče možnost vyjádřit se k chodu školy)
  • každoroční AGM 
  • možnost seberealizace na pozici dobrovolníka, asistenta učitele nebo učitele