starší čtou mladším

STARŠÍ ČTOU MLADŠÍM

Každé úterý si bude první třída od 17:00 a druhá třída 17:30 číst krátké texty, povídat si o nich a plnit jednoduché úkoly. 

Hlavními průvodci jsou student deváté třídy Max a stážistka Sára.