Newsletter

Dubnový školní zpravodaj (2015)
Útržky z mého londýnského deníku. Šeříky pro Anglii. V letošním roce oslavíme 70. výročí konce druhé světové války. Lidé po celé Evropě si budou připomínat nejen průběh osvobození, ale také další významné válečné události. Londýnská Česká škola bez hranic při této příležitosti oslovila děti z různých komunit a přichystala cyklus workshopů věnovaných válečné tematice. Idea projektu nazvaného Šeříky pro mír vznikla už v loňském roce a první workshopy proběhly na podzim ve dvou vybraných londýnských školách. Cílem workshopů bylo dětem v Londýně zprostředkovat středoevropský pohled na válečné události a osvobození. Během workshopů si učitelé s děti povídali o válečném dění, hledali rozdíly a paralely v historických událostech i symbolice. Děti pak zachycovaly válečná témata různými výtvarnými technikami. Pod jejich rukama vznikaly ruské i německé tanky, vlaky vezoucí děti do koncentračních táborů, letadla bombardující města i zvířecí hrdiny, jež zachránili mnoho dětí i dospělých… [PDF-CZ]

Listopadový školní zpravodaj (2014)
Po příjemném létě jsme se všichni plni prázdninových dojmů v září opět sešli ve školních lavicích. Nový školní rok byl teprve na začátku, ale my už jsme věděli, že naše další setkání budou nejen plná češtiny, ale také okořeněná zábavným hraním a nejrůznějšími mimoškolními akcemi, při kterých zažijeme spoustu legrace… [PDF-CZ]

Dubnový školní zpravodaj (2014)
Představujeme vám náš nový školní zpravodaj, který by měl přispět k větší informovanosti rodičů a žáků, ale i veřejnosti o dění v naší škole. Na začátku každého termu vás budeme informovat o novinkách, plánovaných akcích, událostech v jednotlivých třídách, nebudou chybět rozhovory, fotografie, ale i další zajímavosti jako pravidelný sloupek výboru ČŠBH, okénko naší logopedky apod… [PDF-CZ]