PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021/22

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021/22

15. 2. Online workshop „Rozklad rostlin“ s autorkou Hanou Kováříkovou

16. 2. prezenční workshop „Rozklad rostlin“ na velvyslanectví ČR v Londýně

březen – burza knih

březen-duben   Olympiáda v českém jazyce

1. 4.  Noc s Andersenem

2. 4. Velikonoční sobota pro děti a rodiče

8. 5. Memorial Day in Brookwood

29. 5.–1. 6.  Jarní tábor v Cudham, tentokrát s názvem  „Dračí dobrodružství“ (inspirované hrou Dungeon and Dragons)

21. 5. Sportovní den, ve spolupráci s Okénkem

30. 5. workshop podmořský svět v Natural History Museum

25. 5–26. 6. Certifikované zkoušky z češtiny (tbc